Polityka prywatności

Polityka prywatności FortisGo.com 

W związku z korzystaniem z serwisu FortisGo.com, w tym sklepu online działającego w tym serwisie, zbieramy pewne dane Użytkowników, które są nam niezbędne do zapewnienia prawidłowego wyświetlania witryny i możliwości korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu, a także realizacji innych celów określonych poniżej. W niniejszej Polityce prywatności informujemy o zakresie przetwarzania danych Użytkowników, stosowania plików cookies, a także zasadach korzystania z serwisu FortisGo.com.

1. Definicje i skróty stosowane w niniejszej Polityce prywatności.

AGREMA Poland/ Administrator/ Operator/ Spółki – podmiot zarządzający serwisem FortisGo.com, będący również właścicielem witryny udostępnionej pod domeną www.fortisgo.com, tj. Agrema Poland Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Szczęśliwa 38A/2, 53-418 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000345268, posługująca się NIP: 9131600395, REGON: 021030223, o kapitale zakładowym
w wysokości 50 tys. zł.

Klient – osoba lub podmiot nabywający towary lub korzystający z usług AGREMA Poland. 

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – strona internetowa dostępna dla Użytkowników w domenie www.fortisgo.com, w tym sklep online działający w ramach tej strony internetowej.

Sklep internetowy – sklep online działający w ramach Serwisu pod adresem www.fortisgo.com.

Użytkownik – każdy, kto korzysta z Serwisu z wykorzystaniem Internetu, czy to za pośrednictwem przeglądarek internetowych, czy też za pośrednictwem jakichkolwiek urządzeń mobilnych komunikujących się z Internetem,
w szczególności poprzez wyświetlenie witryny Serwisu.

2. Operator Serwisu.

Operatorem Serwisu jest AGREMA Poland sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Szczęśliwa 38A/2, 53-418 Wrocław. 

Kontakt z Operatorem możliwy jest:

 • pod adresem siedziby Agrema Poland: ul. Szczęśliwa 38A/2, 53-418 Wrocław;
 • drogą elektroniczną pod adresem e-mail: agrema@agrema.pl lub fortisgo@fortisgo.com;
 • telefonicznie pod numerem: +48 (71) 38 89 350.

3. Pliki cookies.

 1. Operator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych Użytkowników za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies i uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu AGREMA Poland Sp. z o.o., ul. Szczęśliwa 38A/2; 53 – 418 Wrocław.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 5. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 6. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 7. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 8. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 9. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 10. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 11. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 12. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 13. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści.
 14. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 15. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 16. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

  Więcej informacji na temat plików cookies można uzyskać w ramach kontaktu z Operatorem, a także w zakładce „Pomoc” (lub podobnej) w menu przeglądarki internetowej.  

4. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Serwisu.

Wszelkie dane osobowe zbierane w ramach Serwisu są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO. W związku z przetwarzaniem danych Użytkowników, mając na uwadze treść art. 13 i 14 RODO, poniżej przedstawiamy informację o przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników w ramach Serwisu.

Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem przez Użytkowników z naszego Serwisu (wyświetlanie strony, formularz kontaktowy, zapis do newslettera) jest AGREMA Poland sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Szczęśliwa 38A/2, 53-418 Wrocław.

Kontakt z Administratorem możliwy jest:

 • pod adresem siedziby Agrema Poland: ul. Szczęśliwa 38A/2, 53-418 Wrocław;
 • drogą elektroniczną pod adresem e-mail: agrema@agrema.pl lub fortisgo@fortisgo.com;
 • telefonicznie pod numerem: +48 (71) 38 89 350. 

Dane zawarte w formularzu kontaktowym.

W przypadku skorzystania przez Państwa z formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie zbieramy Państwa dane identyfikacyjne i kontaktowe (imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy), ewentualnie również inne, które dobrowolnie podadzą Państwo w tym formularzu, np. w treści wiadomości. 

Podane w formularzu kontaktowym dane będą przetwarzane w celu obsługi korespondencji kierowanej do nas przy użyciu ww. formularza, która stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu. Po realizacji obsługi korespondencji możemy przechowywać ww. dane w celu ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń powstałych na tle realizowanej sprawy.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie wówczas art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w zakresie ewentualnego dobrowolnego podania danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych, której potwierdzeniem będzie wysłanie przez Państwa wiadomości za pomocą formularza kontaktowego). Dane te będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. prawnie uzasadnionego interesu AGREMA Poland lub osób trzecich.

Dane podają Państwo dobrowolnie, jednakże pewne dane (identyfikacyjne, kontaktowe) są niezbędne dla zapewnienia obsługi korespondencji kierowanej do nas przy użyciu ww. formularza kontaktowego. Ich brak uniemożliwi nam kontakt z Państwem. 

Newsletter.

W przypadku zapisania się przez Państwa do naszego newslettera będziemy zbierać Państwa adres e-mail, na który będą Państwo otrzymywali treści newslettera. Dane te podają Państwo dobrowolnie, jednak są one niezbędne do prawidłowego wykonywania przez nas usługi elektronicznej w postaci dostarczania drogą elektroniczną na Państwa adres e-mail treści newslettera, co stanowi cel przetwarzania tych danych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie wówczas art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane te będą przetwarzane przez okres subskrypcji newslettera. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z newslettera (poprzez kliknięcie przycisku „Zrezygnuj”/„Unsubscribe” w stopce wiadomości e-mail newslettera albo przesłanie oświadczenia o rezygnacji drogą elektroniczną bądź w formie pisemnej). Zapisanie się do newslettera oraz otrzymywanie treści newslettera jest bezpłatne.

Informujemy jednocześnie, że dostarczanie treści newslettera na podanych adres e-mail stanowi świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W ramach newslettera będą Państwu dostarczane informacje handlowe AGREMA Poland, obejmujące porady, materiały informacyjne, informacje o wydarzeniach, rabatach, promocjach itp. Przekazywanie takiej treści będzie stanowiło marketing bezpośredni AGREMA Poland, o którym mowa w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. Dostarczanie takich informacji odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody, którą wyrażają Państwo podczas zapisu do newslettera. Odwołanie którejkolwiek z tych zgód jest możliwe w każdym czasie i będzie się wiązało z rezygnacją z otrzymywania newslettera. Brak zgody w ww. zakresie uniemożliwi Agrema Poland świadczenie usługi w zakresie dostarczania treści newslettera. Podobny skutek odniesie złożenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Logi serwera.

Jeżeli korzystają Państwo z tej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tzn. jeżeli nie rejestrują się Państwo na stronie lub nie przesyłają nam żadnych informacji w inny sposób, gromadzimy jedynie dane osobowe, które Państwa przeglądarka wysyła na nasz serwer. Gdy oglądają Państwo naszą stronę internetową, gromadzimy następujące dane, które są nam technicznie niezbędne do wyświetlenia naszej strony oraz zapewnienia jej stabilności i bezpieczeństwa:

 • Adres IP,
 • Data i godzina zapytania,
 • Różnica strefy czasowej w stosunku do średniego czasu Greenwich (GMT),
 • Treść żądania (konkretna strona),
 • Status dostępu / kod statusu http,
 • Każdorazowo przesyłana ilość danych,
 • Strona internetowa, z której pochodzi żądanie,
 • Przeglądarka,
 • System operacyjny i jego interfejs,
 • Język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Oprócz wyżej wymienionych danych, podczas korzystania z naszej strony internetowej na Państwa komputerze zapisywane są pliki cookie. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w sekcji „Polityka cookies”. 

Zarówno logi serwerowe, jak i dane pochodzące z plików cookies są przetwarzane w celu prawidłowego wyświetlania strony Serwisu oraz zapewnienia jej stabilności i bezpieczeństwa, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Podstawą przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Logi serwera i dane pochodzące z plików cookies przetwarzane są przez okres niezbędny dla realizacji ww. celów przetwarzania. Są one cyklicznie usuwane. Tymczasowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku cookie. Pliki cookie można w każdej chwili usunąć w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki. Po ich usunięciu nie będzie możliwości przesyłania danych, które mogą być przekazywane wyłącznie za ich pośrednictwem.

Podanie ww. danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów przetwarzania, które zostały określone powyżej. Wiąże się to z wyświetleniem witryny Serwisu oraz zgodą na wykorzystanie plików cookie. Pliki cookies mogą Państwo usunąć ze swojej przeglądarki internetowej. Brak podania ww. danych może spowodować problemy z prawidłowym wyświetlaniem się witryny Serwisu bądź uniemożliwieniem Administratorowi realizacji jego prawnie uzasadnionego interesu w postaci zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa Serwisu.

Narzędzia analityczne.

Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej Google Inc. („Google”). Google Analytics używa tzw. „plików cookie”, czyli plików tekstowych, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Generowane przez pliki cookie informacje na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Jednak w przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, zanim to nastąpi, Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i dopiero tam skracany tylko w wyjątkowych przypadkach. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywał te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia dalszych usług na rzecz operatora strony internetowej w związku z korzystaniem z witryny i Internetu.

Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie dostosowanie oprogramowania swojej przeglądarki internetowej; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku mogą Państwo nie być w stanie korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Mogą Państwo również uniemożliwić zbieranie danych generowanych przez plik cookie i przekazywanie danych związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) do Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Odbiorcy danych osobowych.

Przetwarzane dane osobowe chronimy przed dostępem osób nieuprawnionych. Jednakże Państwa dane osobowe mogą być ujawniane i przekazywane podmiotom, z którymi współpracujemy przy realizacji celów przetwarzania. Odbiorcami Państwa danych osobowych może być:

 1. firma informatyczna, która zapewnia nam obsługę serwisową naszego systemu informatycznego;
 2. firma zapewniająca usługi hostingowe dla Serwisu;
 3. kancelaria prawna lub firma doradcza w zakresie obsługi prawnej, finansowej, podatkowej itp.;
 4. firma audytorska;
 5. inny podmiot świadczący usługę lub usługi, które są niezbędne przy realizacji celów przetwarzania określonych w niniejszej Polityce prywatności.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO.

Prawa osób, których dane są przetwarzane. 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania dostępu do danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych, np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, w zakresie, w którym dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych;
 • niepodlegania decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (informujemy, że nie podlegają Państwo takim decyzjom).

W przypadku, gdy sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa. Jednakże przed podjęciem takiego działania, celem wyjaśnienia wątpliwej kwestii dotyczącej ochrony Państwa danych osobowych zalecamy kontakt z nami.

5. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Sklepu internetowego. 

Również wszelkie dane osobowe zbierane w ramach Sklepu internetowego są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO. Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników w ramach Sklepu internetowego dostępna jest w Regulaminie Sklepu FortisGo.com. (§ 18 ww. Regulaminu).

6. Własność intelektualna.

Wszelkie treści dostępne w Serwisie, w tym teksty, zdjęcia, grafiki oraz logotypy, stanowią własność AGREMA Poland, z zastrzeżeniem poniższego. W takim zakresie AGREMA Poland przysługują majątkowe prawa autorskie do tej treści, a w przypadku treści stanowiących własność przemysłową – wszelkie prawa własności przemysłowej określone w obowiązujących przepisach prawa.

W przypadku gdy prawa do określonej treści dostępnej w Serwisie przysługują innemu podmiotowi niż AGREMA Poland, treść taka będzie oznaczona w Serwisie jako treść innego podmiotu. Wykorzystanie takiej treści w Serwisie odbywa się w granicach powszechnie obowiązującego prawa.

Wszelkie treści dostępne w Serwisie objęte są ochroną prawną wynikającą z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Jakiekolwiek wykorzystanie treści dostępnych w Serwisie do celów innych niż związane z korzystaniem z Serwisu bez zgody AGREMA Poland bądź podmiotu, któremu przysługują prawa autorskie, jest zabronione. Działanie bez zgody AGREMA Poland bądź właściciela praw autorskich stanowić będzie naruszenie ich praw i spotka się z odpowiedzialnością prawną

7. Zasady korzystania z Serwisu.

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, niniejszymi zasadami oraz zgodnie z zasadami etycznymi, a także wyłącznie w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, w tym udostępnienia treści Serwisu Użytkownikom. Przez korzystanie z Serwisu rozumie się każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do działania pomiędzy systemem teleinformatycznym.
 2. Użytkownika a systemem informatycznym, w ramach którego funkcjonuje Serwis, w szczególności do wyświetlenia witryny Serwisu, zapoznania się z treścią dostępną w Serwisie oraz wywieraniem wpływu na funkcjonowanie Serwisu.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania, narzędzi lub urządzeń.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wiąże się to również z przestrzeganiem praw autorskich oraz praw własności przemysłowej, przysługujących AGREMA Poland oraz innym podmiotom w stosunku do treści udostępnionych w Serwisie. Użytkownik może korzystać z takich treści jedynie w zakresie, w jakim ww. prawa nie doznają żadnego uszczerbku, przede wszystkim dla własnego użytku osobistego.
 5. Zabrania się wykorzystywania Serwisu do dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa (m.in. propagujących przemoc, pornografię, inne zachowania niezgodne z prawem, zniesławiających inną osobę), dyskryminującym, naruszającym dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, obraźliwych, a także reklamujących własne towary i usługi.
 6. Zabrania się wykorzystywania Serwisu do podejmowania w stosunku do Klientów AGREMA Poland oraz innych osób lub podmiotów działań marketingowych, w tym rozsyłania lub umieszczania w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej.
 7. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla AGREMA Poland oraz innych Użytkowników.
 8. Zabrania się pozyskiwania danych osobowych innych Użytkowników, choćby dostęp do tych danych uzyskany został w sposób przypadkowy.
 9. AGREMA Poland nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się przez Użytkownika nieprawdziwymi danymi, w szczególności podanymi w formularzu kontaktowym lub zapisu do newslettera. Użytkownik, podając swoje dane osobowe, obowiązany jest posługiwać się prawdziwymi danymi. Posługiwanie się danymi innych osób jest zabronione.

Zasady korzystania ze Sklepu internetowego zostały określone w Regulaminie Sklepu FortisGo.com. Korzystając ze Sklepu internetowego Użytkownik potwierdza zapoznanie się z tym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

Użytkownik może korzystać z Serwisu wyłącznie przy akceptacji wszystkich postanowień określonych w niniejszej Polityce prywatności. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika na jakiekolwiek z tych postanowień Użytkownik proszony jest o niekorzystanie z Serwisu.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1 grudnia 2020 r.