WSPÓŁPRACA B2B - SHOWROOM

stworzenie miejsca
prezentacji FortisGo i jej
produktów wg. ustalonych
parametrów (1)

zapewnienie stanu
ilościowego produktów
zgodne z potrzebami
Showroom (2)

upusty na produkty
dla właściciela Showroom
do 30%
(po spełnieniu warunków)

przejrzyste rozliczenia
w zakresie obrotu towarów
w Showroom (3)

 

szkolenia na temat
produktów

oznaczenie na stronie
internetowej miejsca
dystrybucji

kierowanie swoich
klientów by kupili w danym
miejscu dystrybucji

promowanie obiektu
poprzez swoje zasięgi
w social mediach

stworzenie małej reklamy
i wsparcie w zakresie
materiałów: ulotek, katalogów itp.

Ad. (1) Miejsce prezentacji stanowi rollup i stand z produktami. Wypełnienie standu na stałe w 100% wg. wzorca (jaki produkt, na jakiej półce, ile produktów z każdego asortymentu) i do tego zobowiązuje się Partner/Showroom.

Ad. (2) i (3) Wypełnienie towarem standu w ramach prezentacji produktów w cenie specjalnej -50% od cen detalicznych. Zatowarowanie poza standem do obrotu handlowego zgodnie z potrzebami Showroomu z upustem do 30%. Płatność za suplementy odroczona zapłata po otrzymaniu pozytywnej opinii Ubezpieczyciela transakcji dla Właściciela Showroomu. W przypadku braku pozytywnej decyzji- przedpłata z upustem do 30%.

SZUKAMY

Sklepów ze zdrową żywnością, box crossfit, premium sklepów sportowych, punktów medycznych, małych studiów treningu.

Formularz zgłoszeniowy