kontakt

AGREMA Poland Sp. z o.o.

FORTISGO

Dane rejestrowe
ul. Szczęśliwa 38A/2
53 – 418 Wrocław

FORTISGO

Biuro Handlowe 
ul. Ćwiczebna 100
51 – 009 Wrocław

tel.: +48 (71) 38 89 350
fax: +48 (71) 38 89 356
mobile: +48 570 616 170
email: fortisgo@fortisgo.com
website: www.fortisgo.com

NIP 913-160-03-95
REGON 021030223
KRS 0000345268
Kapitał zakładowy 50 000 PLN

Konto bankowe:
Bank BPS S.A.
PLN 32 1930 1190 2220 0269 2627 0001

Formularz kontaktowy